Mùa Giáng Sinh năm nay không khí bớt nhộn nhịp hơn nhưng vẫn có